عوارض صادرات جریمه های سنگ آهن اعمال شده

صادرات وظیفه در جریمه سنگ آهن تحمیل از اعمال جریمه تا تعطیلی کسب‌وکارهای شلوغ؛ محدودیت‌ها ادامه دارد؟ تعیین عوارض 15 درصدی صادرات سنگ‌آهن برای حمایت از فولادی‌ها موسی‌پور: صادرات حامی واقعی می‌خواهد - نیوزین ۴۰ میلیارد بدهی به شهر بدون عوارض صادرات/روزنه های تخلف در شرکت سنگ آهن ... تغییر عوارض صادرات گندله سنگ آهن - شرکت بازرگانی آهن و فولاد سیمرغ تأثیر عوارض صادرات بر صنعت فولاد - آرتان پرس .