شرکت معدنی توسعه

سرپرست شرکت توسعه گردشگری کرمانشاه منصوب شد - ایسنا شرکت توسعه معادن پارس تامین - سهامی خاص توسعه صنایع معدنی فاتح - ماین جابز | MineJobs شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه کومیدکو - شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی کردستان (کومیدکو) شرکت توسعه پردیس سبز شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر - شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر .