ذخایر معدنی خاکی کمیاب در فیلیپین

آشنایی با جالبترین جاذبه گردشگری فیلیپین آیا گنج‌های معدنی کف دریا و اقیانوس‌ها استخراج می‌شوند؟ نقش پررنگ کشورهای شرق آسیا در تجارت شمش قلع profile - دانشکده علوم زمین آذربایجان‌شرقی، رتبه نخست ذخایر معدنی کشور را به خود اختصاص داده است بررسی خاکهای نادر و کمیاب Ree با نگرشی به ذخایر آن در ایران profile - پژوهشکده علوم محیطی .