هنگچانگ طبقه بندی مارپیچی

طبقه بندی مارپیچ استفاده در سنگ آهن دانه طبقه بندی مارپیچ مدل طبقه بندی مارپیچی jinshibao fg کشف جدید منجمین: بلوغ کهکشان ها به ۱۱.۵ میلیارد سال قبل برمی گردد تحمل mechnism در طبقه بندی های مارپیچ طبقه بندی کننده مارپیچی ( Spiral Classifier ) طبقه بندی مارپیچ منگنز .